O Konferencji

Geoinformacja: Nauka - Praktyka - Edukacja
Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej
Współorganizatorzy Konferencji
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM,
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich,
Komitet Nauk o Ziemi PAN.

Poznań

Collegium Geographicum
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
ul. B.Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

1 - 3 grudnia 2022

Dziękujemy za uczestnictwo w konferencji