Zaproszeni goście

Zaproszone referaty na konferencji wygłoszą:

  • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. Politechniki Warszawskiej
  • dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK
  • mgr Inez Beszterda, Orange Polska SA - absolwentka Geoinformacji

Więcej informacji wkrótce…