Zaproszeni goście

W trakcie Konferencji wygłoszone zostaną 3 zaproszone referaty.

prof. PW dr hab. inż. Robert Olszewski

Robert Olszewski zajmuje się modelowaniem informacji geograficznej – ekstrakcją informacji i akwizycją wiedzy przestrzennej z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, a także tematyką smart city, generalizacji kartograficznej, geostatystyki, grywalizacji i geopartycypacji społecznej. Efektem kilkunastu lat jego pracy naukowej jest opublikowanie kilku monografii, ponad stu artykułów i realizacja kilkudziesięciu grantów badawczych. Od 2011 r. jest prof. nzw. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, od 2015 r. kierownikiem Zakładu Kartografii. Absolwent programu TOP 500 Innovators, uczestnik szkolenia w zakresie komercjalizacji badań naukowych w Haas School of Business Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Członek Rektorskiego Zespołu ds. innowacyjnych form kształcenia – INFOX, prowadzi interdyscyplinarne zajęcia projektowe dla studentów Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem metodyki Design Thinking. Współpracuje z biznesem oraz administracją rządową i samorządową przy realizacji projektów B+R i komercjalizacji interdyscyplinarnych badań naukowych w dziedzinie geoinformacji, inteligencji obliczeniowej, usług danych przestrzennych, geopartycypacji społecznej, grywalizacji, smart city, i spatial data mining.

prof. URK dr hab. inż. Piotr Wężyk

Inez Beszterda, Orange Polska SA

Ekspertka w zakresie GIS (Geographical Information Systems). Od ponad 10 lat pracuje w Orange Polska w obszarze związanym z siecią mobilną. Zarządza GISem w departamencie Rozwoju Sieci Mobilnej, w tym prowadzeniem zaawansowanych analiz przestrzennych wspierających podejmowanie decyzji oraz strategią rozwoju narzędzi i systemów GIS w jednostce. Brała udział w wielu strategicznych projektach, zaczynając od konsolidacji sieci z T-mobile w roku 2011, poprzez wdrożenie LTE i IoT, aż do 5G. Propaguje idee związane z analizą danych przestrzennych zarówno w organizacji, jak i poza nią jako prelegentka na licznych konferencjach branżowych (w tym na Międzynarodowej Konferencji Użytkowników ESRI w San Diego w 2018 roku) i autorka artykułów. Laureatka wewnętrznego programu rozwojowego Talenty Orange w latach 2016-2018 oraz Nagrody Prezesa Orange Polska za rok 2020. Aktywnie działa na rzecz zwiększenia liczby kobiet w zawodach technicznych. Współzałożycielka społeczności Kobiety w Technice. Trzykrotnie odpowiadała za organizację partnerstwa Orange w konferencji Perspektywy Women in Tech Summit. Absolwentka geoinformacji na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Wiedzę odnośnie danych przestrzennych zdobywała również podczas stypendium Erasmus na Univeristy of Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Prywatnie pasjonuje się tańcem, podróżami i GISem.