Komitety

Komitet naukowy

 • Dr hab. Alfred Stach, prof. UAM (UAM, Poznań) - Przewodniczący
 • Dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK
 • Prof. dr hab. Elżbieta Bielecka (WAT, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Paweł Churski (UAM, Poznań)
 • Dr hab. Leszek Gawrysiak (UMSC, Lublin)
 • Prof. dr Piotr Jankowski (UAM, Poznań, San Diego State University)
 • Dr hab. Jarosław Jasiewicz, prof. UAM (UAM, Poznań)
 • Dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ (UŁ, Łódź)
 • Prof. dr hab. Jacek Kozak (UJ, Kraków)
 • Prof. dr hab. Tomasz Niedzielski (UWr, Wrocław)
 • Prof. dr Tomasz Stepinski (University of Cincinnati)
 • Dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK (UMK, Toruń)
 • Prof. dr hab. Piotr Werner (UW, Warszawa)
 • Dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR (UR, Kraków)

Komitet organizacyjny

 • Dr hab. Anna Dmowska - Przewodnicząca
 • Dr Joanna Gudowicz - Sekretarz
 • Dr Ewelina Lipka
 • Mgr Marlena Makowska
 • Dr hab. Jakub Nowosad
 • Dr inż. Patrycja Przewoźna
 • Dr Marcin Winowski