Komunikaty

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja” organizowanej z okazji 20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Konferencja odbędzie się w dniach 1 - 3 grudnia 2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat nad Konferencją objęła JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Anna Dmowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Komunikaty: