Geoinformacja na UAM

Studia geoinformacyjne w Poznaniu

Studia geoinformacyjne zostały utworzone na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w 2002 roku jako specjalność na kierunku Geografia. Od samego początku „Geoinformacja” cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów do studiowania na UAM. Program studiów jest regularnie dostosowywany do zmieniających się potrzeb na rynku pracy. W 2012 roku na WNGiG UAM zostały uruchomione studia inżynierskie z zakresu Geoinformacji. W 2017 roku roku w ramach projektu “PROGRES” na studiach magisterskich utworzono 2 specjalności: Geoinformatykę oraz Infrastrukturę krytyczną.

W ciągu 20 lat studia te ukończyło 262 licencjatów, 233 inżynierów i 409 magistrów. Wielu absolwentów studiów geoinformacyjnych pracuje w wyuczonym zawodzie w biznesie i administracji publicznej, a niektórzy wybrali karierę naukową w tej dziedzinie.

Studia geoinformacyjne na WNGiG UAM były też wielokrotnie nagradzane. W 2016 roku kierunek Geoinformacja (studia I stopnia) został wyróżniony certyfikatem „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz certyfikatem i statuetką „LIDER INNOWACYJNOŚCI” w I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego na innowacyjne i wyróżniające kierunki studiów organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Kierunek Geoinformacja był także oceniany przez Fundację w ramach X i XI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych w 2020 oraz 2021 roku. W 2020 roku Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych uzyskał certyfikat „UCZELNIA LIDERÓW” oraz wyróżnienie Primus dla jednostek oraz uczelni, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w programie certyfikacyjnym. W 2021 roku WNGiG ponownie uzyskał certyfikat „UCZELNIA LIDERÓW” oraz Wyróżnienie specjalne dla szkół wyższych i ich jednostek organizacyjnych, które osiągnęły najwyższy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym od zakończenia ostatniego postępowania certyfikacyjnego.

Powstanie i istnienie na naszym Wydziale studiów w zakresie geoinformacji było także silnym i trwałym impulsem do rozwoju aktywności naukowej na polu teorii i zastosowań geoinformacji powodując, że UAM stało się jej znaczącym ośrodkiem, także w skali światowej. Świadczy o tym, między innymi, powierzenie nam zaszczytu organizacji światowych kongresów “Geomorphometry 2015” i “GIScience 2021”.

WNGIG 2 WNGIG 1 WNGIG 4 WNGIG 3 WNGIG 6 WNGIG 5