O konferencji

Geoinformacja: Nauka - Praktyka - Edukacja
Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
1 - 3 grudnia 2022, Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej “Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja” organizowanej pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 1 - 3 grudnia 2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizując tę konferencję chcemy uczcić dwa jubileusze:

  • 20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu oraz,
  • 70 rocznicę urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Zwolińskiego, inicjatora powołania studiów geoinformacyjnych na specjalności i kierunku.

Cel konferencji

Głównym celem planowanej konferencji jest wymiana idei oraz doświadczeń w zakresie aktualnych i nowych kierunków rozwoju geoinformacji na polu nauki, edukacji oraz zastosowań praktycznych w biznesie i administracji.

Zakres tematyczny konferencji

  • podsumowanie trendów rozwoju geoinformacji w Polsce i na świecie w przeszłości i wskazanie najbardziej obiecujących kierunków zmian na najbliższą przyszłość;
  • zastosowania systemów informacji geograficznej do rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach w zakresie działalności badawczej i praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod oraz danych.

W trakcie konferencji odbędzie się również sesja specjalna “GIS w geomorfologii. Geomorfologia bez GIS?". Celem sesji jest zaprezentowanie zastosowań systemów informacji geograficznej w zakresie analizy rzeźby powierzchni Ziemi i procesów ją kształtujących. Sesja ta jest dedykowana prof. Z.Zwolińskiemu ze względu na jego „geomorfologiczne korzenie” i ciągłą aktywność w tej dyscyplinie.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w sekcji Rejestracja.