Rejestracja

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wystąpień (referatów lub posterów) przedstawiających:

  • podsumowanie dotychczasowych trendów rozwoju geoinformacji w Polsce i na świecie oraz wskazanie najbardziej obiecujących kierunków jej zmian w bliższej i dalszej przyszłości;
  • opracowanie i zastosowanie nowych metod, zbiorów danych przestrzennych oraz nowatorskich podejść w zakresie geoinformacji do rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach działalności badawczej i praktycznej;
  • nowe zastosowania systemów informacji geograficznej w różnych dziedzinach;
  • aplikacje systemów informacji geograficznej w zakresie analizy rzeźby powierzchni Ziemi i procesów ją kształtujących (Sesja specjalna “GIS w geomorfologii. Geomorfologia bez GIS?”).

W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć:

  • preferowaną formę prezentacji (referat, poster). Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszenia jako referat lub poster podejmie Komitet Naukowy.
  • zgłoszenie udziału w sesji specjalnej “GIS w geomorfologii. Geomorfologia bez GIS?”.

Po konferencji będzie możliwość opublikowania artykułu w jednym z wybranych polskich czasopism. Szczegóły znajdują się na stronie Uczestnictwo - Publikacja

Formularz rejestracyjny już dostępny! Zapraszamy do rejestracji.

https://forms.office.com/r/TmB5XMwJyf