Opłaty i terminy

Terminy

  • od 1.03.2022 - 31.08.2022 - wysłanie formularza zgłoszeniowego z tytułem, formą wystąpienia oraz krótkim streszczeniem (do 300 słów)
  • do 15.09.2022 - informacja o akceptacji zgłoszenia
  • do 15.10.2022 - wpłata opłaty konferencyjnej
  • do 15.10.2022 - rejestracja na warsztaty oraz wniesienie opłaty za warsztaty

Opłaty

Opłata konferencyjna obejmuje: przerwy kawowe, 2 lunche oraz materiały konferencyjne. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów. Noclegi uczestnicy rezerwują we własnym zakresie.

Ze względu na dynamicznie zmieniające się koszty obsługi konferencji spowodowane wzrastająca inflacją zmuszeni jesteśmy do rygorystycznego przestrzegania terminów wniesienia opłat konferencyjnych. Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie opłaty.

Opłaty konferencyjnej za udział w Konferencji należy dokonać do 15 października 2022 r. na konto:
Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Santander Bank Polska
nr 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623
w tytule przelewu proszę podać 20lat Geoinformacji, Imię i nazwisko wpłacającego

Warianty opłaty konferencyjnej do 15.10.2022 po 15.10.2022
Opłata konferencyjna 450 zł 550 zł
Opłata konferencyjna dla doktorantów, studentów, emerytów 350 zł 450 zł
Spotkanie towarzyskie 150 zł 200 zł
Opłata za pojedyńczy warsztat 30 zł 40 zł