Opłaty i terminy

Terminy

  • 25.09.2022 do 7.10.2022 - wysłanie formularza zgłoszeniowego z tytułem, formą wystąpienia oraz krótkim streszczeniem (do 300 słów)
  • 15.09.2022 do 8.10.2022 - informacja o akceptacji zgłoszenia
  • 15.10.2022 do 25.10.2022 - wpłata opłaty konferencyjnej
  • 15.10.2022 do 25.10.2022 - rejestracja na warsztaty oraz wniesienie opłaty za warsztaty
  • 1 - 3.12.2022 - Konferencja

Ze względu na dynamicznie zmieniające się koszty obsługi konferencji spowodowane sytuacją gospodarczą w kraju, informujemy, że rejestracja została zamknięta 7.10.2022 i po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia udziału w Konferencji. Uprzejmie prosimy także o terminowe regulowanie opłaty.

Opłaty

Opłata konferencyjna obejmuje: przerwy kawowe, 2 lunche oraz materiały konferencyjne. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów. Noclegi uczestnicy rezerwują we własnym zakresie.

Opłaty konferencyjnej za udział w Konferencji należy dokonać do 25 października 2022 r. na konto:
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Santander Bank Polska
nr 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623
w tytule przelewu proszę podać 20lat Geoinformacji, Imię i nazwisko wpłacającego

Warianty opłaty konferencyjnej do 25.10.2022 25.10.2022 - 10.11.2022
Opłata konferencyjna 450 zł 550 zł
Opłata konferencyjna dla doktorantów, studentów, emerytów 350 zł 450 zł
Spotkanie towarzyskie 150 zł 200 zł
Opłata za pojedyńczy warsztat 30 zł 40 zł