Terminy

  • od 1.03.2022 - 31.08.2022 - wysłanie formularza zgłoszeniowego z tytułem, formą wystąpienia oraz krótkim streszczeniem (do 300 słów)
  • do 15.09.2022 - informacja o akceptacji zgłoszenia
  • do 30.09.2022 - wpłata opłaty konferencyjnej
  • do 15.10.2022 - wysłanie rozszerzonego streszczenia (o max. długości 1000 słów wraz z bibliografią i podpisami rycin; streszczenie może zawierać także tabele oraz ryciny)